Välkommen till Advokatbyrån AMRO!

Välkommen till Advokatbyrån AMRO!

CORONAUPPDATERING APRIL 2020! Vi vet att många företag går igenom mycket tuffa tider under den här Cononapandemin! Det kan handla om likviditeten i verksamheten, behovet av att omförhandla olika avtal (t.ex. hyresavtal), plötslig arbetsbrist för personalen m.m. Men det finns hjälp att få och det finns åtgärder som man kan vidta för att bland annat undvika konkurser och för att slippa ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. På AMRO har vi lång erfarenhet av dessa frågor och vi har tillgång till ett stort nätverk av kompletterande rådgivare och experter som kan bistå med ytterligare specialistkunskaper (som revisorer, mäklare, bankkontakter osv.). För att underlätta för nya och gamla uppdragsgivare har vi infört flexibla betalningsmodeller (som t.ex. fasta månadskostnader) samt kostnadsfri inledande rådgivning i dessa frågor. Ju tidigare du hör av dig till oss desto större möjligheter finns det att hinna vidta de lösningar som bäst får er verksamhet på fötter igen!

AMRO är en modern, fräsch och nytänkande advokatbyrå. På AMRO finns lång erfarenhet av att jobba med aktörer i fastighetsbranschen, frågor som rör bostadsrättsföreningar, bolagsrättsliga frågor, köp/försäljning av bolag (aktieöverlåtelser) och verksamhetsöverlåtelser (inkråmsöverlåtelser), upprätta avtal, likvidationer samt tvistelösning.

AMRO biträder företag, föreningar, privatpersoner och offentliga organ i hela landet. Vi erbjuder kostnadseffektiv affärsjuridisk rådgivning för såväl mindre som större aktörer!

Läs gärna mer under våra övriga flikar om vad vi jobbar med och vårt sätt att arbeta. Hör gärna av dig till oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa till att lösa den aktuella situation som du står inför. Välkommen till AMRO. En modern advokatbyrå. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Välkommen att kontakta oss på telefon, via kontaktformuläret här på hemsidan (amrolaw.se/kontakta-oss) eller via Facebook/Messenger!