Följande avtal upprättar vi till fast pris (vänligen observera att priserna kan variera beroende på omfattningen av respektive uppdrag):

 • Agentavtal
 • Aktieägaravtal/Kompanjonsavtal
 • Anställningsavtal (provanställnings-, visstidsanställnings- eller tillsvidareanställningsavtal)
 • Bolagsavtal (handelsbolag)
 • Fastighetsöverlåtelseavtal
 • Fullmakt
 • Gåvobrev
 • Hyresavtal (lokal)
 • Konsultavtal
 • Samarbetsavtal
 • Skuldebrev/revers
 • Sekretessavtal
 • Överlåtelseavtal bostadsrättAndra avtal som vi åtar oss att upprätta till fast pris är bland annat följande (vi lämnar ett prisförslag efter det att vi tillsammans med uppdragsgivaren har gått igenom förutsättningarna för det specifika uppdraget):

Aktieöverlåtelseavtal.
Arrendeavtal.
Avsiktsförklaring ("Letter of intent").
Borgensåtagande, garantiåtagande och stödbrev.
Inkråmsöverlåtelseavtal (köp av verksamhet).
Leveransavtal.
Licensavtal.
Pantsättningsavtal.
Skiljeavtal.
Uppdragsavtal (köp/försäljning av tjänster).
Återförsäljaravtal.