Vi utgår alltid från din situation. Vad vill du ha hjälp med? På vilket sätt kan vi medverka till att hitta en lösning på situationen? Hur kan vi bidra till att du uppnår bästa möjliga affärsmässiga lösning?

Vi ser på affärsjuridik som lika delar affärer och juridik. En juridisk lösning som inte är affärsmässigt förankrad är inte bättre än en affärsmässig lösning som inte är juridiskt förankrad. Vår rådgivning är anpassad till båda ingredienserna, så att tid och resurser läggs på rätt saker och i rätt omfattning.

Vår utgångspunkt är alltid att på ett pragmatiskt, prestigelöst och ambitiöst sätt bistå uppdragsgivaren med kompetent, anpassad, väl avvägd och kostnadseffektiv rådgivning. Därför har vi skalat bort allt som drar onödiga kostnader, utan att tumma på kvalitéten. Det kommer dig som uppdragsgivare till godo. Vi använder alla moderna hjälpmedel som behövs för att snabbt och smidigt kommunicera och fullfölja uppdraget. Och vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Om du klickar på Tjänster kan du se expempel på de uppdrag som vi åtar oss att utföra till i förväg bestämda priser (se Bolagsrättsliga tjänster resp. Upprättande av avtal). Du kan också läsa mer om hur vi arbetar med att likvidera aktiebolag (Avveckla aktiebolag). Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss för att få uppgift om det pris som vi kan erbjuda för den tjänst eller det avtal som du behöver hjälp med.

Amit Ronen, innehavare av Advokatbyrån AMRO Amit Ronen, Advokatbyrån AMRO.