Avveckla aktiebolag

Vill du inte längre driva ditt aktiebolag? Det finns flera sätt att avveckla ditt aktiebolag. Du kan också sälja aktierna i ditt aktiebolag, men då avvecklas inte själva aktiebolaget, utan det finns kvar med någon annan som ägare.

Det finns många sätt att avveckla ett aktiebolag på:

  • Du kan lägga ner/likvidera företaget.
  • Du kan sälja aktier.
  • Du kan överlåta företaget till nästa generation genom arv, testamente eller gåva.
  • Du kanske måste ansöka om att företaget ska försättas i konkurs.

Likvidation

En likvidation innebär att ett aktiebolag blir upplöst . Efter det att skulderna betalats m.m. kan eventuellt överskott fördelas mellan aktieägarna, om inte annat är bestämt i bolagsordningen. Bolagsstämman kan besluta om frivillig likvidation. I vissa fall kan Bolagsverket eller tingsrätten besluta om likvidation, så kallad tvångslikvidation.

Läs mer om likvidationer på:

Bolagsverkets hemsida: https://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/avvecklaaktiebolag/likvidationavaktiebolag.715.html

Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/avslutaforetag/avvecklaaktiebolag.4.3810a01c150939e893f6aa7.html

Tänk på att det inte går att bara att ”lägga ner” bolaget!

Du kan inte själv bara lägga ner aktiebolaget. Och Bolagsverket kan inte bara utan vidare avregistrera det, utan du måste använda något av de nämnda sätten. Det finns inte heller något sätt att registrera hos Bolagsverket att ett aktiebolag är ”vilande”. 

Var vaksam om du ska sälja eller avveckla ditt företag

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med. Det kan vara lätt att bli bedragen. Läs mer om detta på Bolagsverkets hemsida: https://bolagsverket.se/foretag/skyddadittforetag/varvaksamomduskasaljaelleravveckladittforetag.1229.html

På AMRO åtar vi oss såväl frivilliga likvidationer som tvångslikvidationer och har stor erfarenhet av att likvidera bolag på ett effektivt och säkert sätt och du behöver inte oroa dig för att ditt bolag blir föremål för några oegentligheter.