Genom åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät i hela landet. Vårt kontaktnät sträcker sig även utanför Sverige. Vi kan därför bistå våra uppdragsgivare lokalt, nationellt och internationellt. Eftersom vi inte är bundna till något specifikt nätverk kan vi tillsammans med uppdragsgivaren se till att de som är bäst lämpade för uppdraget samarbetar för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Vårt nätverk omfattar advokatbyråer, företagsrådgivare, finansiella rådgivare, företags- och fastighetsmäklare, specialistkompetenser inom ett stort antal affärs- och teknikområden och ekonomispecialister (som revisorer, skatte-rättsspecialister, kapitalförvaltare, pensionsrådgivare, organisationskonsulter m.m.).

Vi arbetar i nära samverkan med andra advokater och tillsamans kan vi erbjuda juridisk rådgivning inom en stor mängd bransch- och rättsområden på flera orter i Sverige!