AMRO är en affärsjuridisk advokatbyrå med djup och bred kompetens inom ett flertal rätts- och verksamhetsområden. Vi åtar oss alla affärsjuridiska uppdrag. Våra uppdragsgivare består av små och medelstora företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

AMRO har särskild erfarenhet av att jobba med aktörer verksamma i fastighetsbranschen, frågor som rör bostadsrättsföreningar, bolagsrättsliga frågor, köp och försäljning av bolag (aktieöverlåtelser) resp. verksamhets-överlåtelser (inkråmsöverlåtelser), bank- och finansfrågor samt tvistelösning. 

På de områden som AMRO inte arbetar med, till exempel skattefrågor, arbetar vi istället med ledande externa experter på respektive område.

Du behöver inte själv ta ställning till om ditt uppdrag faller inom något område som vi arbetar med. Hör istället av dig till oss så diskuterar vi dina frågeställningar och ser till att du kommer i kontakt med de som är bäst lämpade att bistå dig med kompetent rådgivning.

Begär mer information.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.